SER-tuottajayhteisö ry SERTY

Pasilanraitio 9 B (7. krs.)

00240 Helsinki

puh. (09) 4282 7770 (vaihde)

yhdistysrekisterinumero 180.805

Y-tunnus 1611784-4

Arto Puumalainen
toiminnanjohtaja
050 438 2635
arto.puumalainen [at] serty.fi

 

Ilona Kytö
assistentti
050 494 3684
ilona.kyto [at] serty.fi

 

Verkkolaskuosoite:

OVT-tunnus: 003716117844

Välittäjän tunnus: 003708599126

Operaattori: Liaison Technologies Oy

 

Osoite paperilaskuille:

SER-tuottajayhteisö ry

PL 157

40011 Heeros palvelut

Kierrätys perustuu lainsäädäntöön

Vuonna 2000 perustetun SERTYn toiminta perustuu SER-asetukseen ja sen voimaantulon myötä ilmenneeseen tarpeeseen eri laitevalmistajien ja maahantuojien keskuudessa. Eduskunnan antama asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (SER-asetus) astui voimaan 13.8.2005. Asetuksen myötä vastuu sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksestä ja uudelleen käytöstä on siirtynyt tuottajille ja maahantuojille.

Tuottajavastuun piiriin kuuluvat lähes kaikki sähköllä toimivat laitteet, esimerkiksi kylmälaitteet, televisiot, tietokoneet, puhelimet ja lamput. Tuottajavastuu koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajia, maahantuojia ja omilla tuotemerkeillään tuotteita myyviä toimijoita. Lisää tuottajavastuusta Ympäristöministeriön sivuilta: tuottajavastuu jätehuollossa.

Tuottajavastuuta sääntelevät säädökset ovat Finlex-sivustolla.

Laki jätelain (vanha jätelaki 1993) muuttamisesta:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040452

Uusi jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2011/20110646

Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140519

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (annettu 4.7.2012).