Aktuellt

16.07.2013   PÅMINNELSE: Ett företag som inte tar sitt producentansvar kan i fortsättningen bli tvunget att betala böter

Enligt den nya avfallslagen (som trädde i kraft den 1 maj 2012), kan ett företag som inte tar sitt producentansvar, i fortsättningen bli tvunget att betala böter.

Lue lisää >>

24.04.2013   Butiksinsamlingen börjar den 1 maj 2013

En del av butikerna börjar ta emot använda elapparater den 1 maj 2013.

Lue lisää >>

24.01.2013   De elektriska apparater som lämnas till de officiella insamlingsstationerna hanteras i första hand i Finland

Redan från 2005 har konsumenterna kunnat återlämna kasserade elektriska och elektroniska apparater avgiftsfritt till över 400 mottagningsstationer. De apparater som har återlämnats vid någon av stationerna har nästan utan undantag gått till inhemska behandlare.

Lue lisää >>

01.11.2011   Avhandling om avfallsflöden

Överinspektör Anu Toppila har slutfört sin pro gradu-avhandling om sidoflöden för elektriska och elektroniska produkter samt bärbara batterier och ackumulatorer.

Lue lisää >>

<< <  Sida 3 av 3

 

Kirjaudu jäsensivuille

Syötä käyttäjätunnukset