Aktuellt

Från mottagningsställe till behandling


29.05.2015

Sorterat EE-avfall transporteras på landsväg från uppsamlingsplatserna och butiker till behandlingsanläggningarna. Skadliga ämnen skickas vidare till anläggningar för behandling och bortskaffande av farligt avfall. Vid återvinningen separeras glas, metaller och plaster från produkterna - och de blir råmaterial för nya produkter.

Kirjaudu jäsensivuille

Syötä käyttäjätunnukset