Aktuellt

SERTY Services Oy har grundats


10.04.2015

På grund av ändrad lagstiftning behöver ett utländskt företag, som importerar elektriska och elektroniska produkter till Finland och varken har ett finländskt FO-nummer eller en filial, ett behörigt ombud i Finland.

För dessa branschföretag som inte etablerat sig i Finland har SERTY grundat ett särskilt serviceföretag. SERTY Services Oy (2680452-5) erbjuder det behöriga ombudets tjänster i Finland för företag och ansvarar för produktansvaret för de produkter som den utländska distanssäljaren släppt ut på marknaden i Finland.

Kirjaudu jäsensivuille

Syötä käyttäjätunnukset