Aktuellt

Producentansvaret 10 år


31.07.2015

SERTY grundades 2000 för att svara på den begynnande elektrisk och elektronisk samling utrustning. 

När verksamheten började 2005 fanns det mindre än 100 EES-insamlingsställen och det samlades in cirka 4 kg skrot per invånare, i dag finns det över 400 ställen, av vilka en del finns i städernas centrum. Kontaktuppgifterna för regionala ställen finns på adressen www.kierratys.info (elapparater). 

År 2014 tog finländarna 50 000 ton el- och elektronikskrot (EES) till offentliga insamlingsställen, vilket betyder 10 kg per varje invånare.  Mängden motsvarar cirka 5 000 långtradarlaster: körda efter varandra skulle långtradarna bilda en kö som sträcker sig från Hangö till Utsjoki. Till insamlingsställena fördes mest kylapparater och andra stora hushållsapparater. Insamlingsmängderna har vuxit, men målet är att allt elektronikskrot kan utnyttjas.

I och med att man började ta emot el- och elektronikskrot i affärer år 2013 skapades nästan 2000 nya återvinningsställen. I de största affärerna tar man emot små apparater som lampor, locktänger, rakapparater eller små köksmaskiner utan köptvång. Större elapparater kan alltid lämnas i affären vid köp av en ny motsvarande apparat.

I europeisk jämförelse är vi bra EES-återvinnare, men fortfarande hamnar en del av elapparaterna felaktigt i metallinsamlingen eller t.o.m. i blandavfall och försvårar avfallshanteringen. I de olagliga avfallshögar som tippats i naturen hittas ofta elapparater, även om man kunde ha fört dem gratis till ett insamlingsställe. Speciellt mobiltelefoner och olika elverktyg ligger ofta kvar i byrålådor hemma

Metall, glas och plast från elektronikskrot kan utnyttjas i tillverkningen av nya produkter. Till exempel kan upp till 99 % av materialen i en laptop återvinnas. De apparater som förts till regionala insamlingsställen eller affärer hanteras i huvudsak i Finland.  För transporterna, hanteringen och återvinningen av material ansvarar enligt lagstiftningen producentorganisationerna (SER-kierrätys) tillsammans med sina operatörer.

Kirjaudu jäsensivuille

Syötä käyttäjätunnukset