Ajankohtaista

Isoille litiumakuille toivotaan valtakunnallista keräysjärjestelmää


22.03.2018

 

Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla pilotoitiin viime vuonna muun muassa

sähköpyörissä ja tasapainoskoottereissa käytettyjen isojen litiumakkujen keräystä

seitsemässä eri pisteessä. Puolen vuoden pilotin aikana akkuja palautettiin alle sata.

 

Kaksi kolmasosaa pilotissa kerätyistä akuista oli litiumakkuja ja vajaa viidennes jäi

tunnistamatta vastaanottovaiheessa puutteellisten tai epäselvien merkintöjen vuoksi.

Noin kolmasosa akuista tunnistettiin sähköisten liikkumavälineiden akuiksi, mutta joka

toisen käyttötarkoitusta ei tunnistettu.

 

- Akkujen tunnistamiseen liittyvien haasteiden takia vastaanottavalta toimijalta

vaaditaan ammattitaitoa ja kokemusta arvioida akun ominaisuuksia ja alkuperää, jotta

akku voidaan käsitellä ja kierrättää oikein ja turvallisesti, keräyspilotin ohjausryhmän

puheenjohtajana toiminut Liisa-Marie Santakoski kertoo.

 

Sähköpyörien ja tasapainolautojen yleistymisen myötä isoja litiumakkuja voi odottaa

palautuvan kierrätykseen lisääntyvissä määrin lähivuosina. Vuonna 2016 isoja

kuluttajakäyttöön tarkoitettuja akkuja tuotiin markkinoille jo noin 100 tonnia.

 

Keräykseen tarvitaan toimiva malli

Laki velvoittaa akkujen tuottajia eli maahantuojia järjestämään niille myös kierrätyksen.

Isoille litiumakuille ei kuitenkaan ole vielä olemassa tuottajien yhdessä järjestämää

valtakunnallista keräysjärjestelmää kuten paristoille ja pienakuille. Kuluttajan tulee

ottaa yhteyttä maahantuojaan, kun esimerkiksi sähköpyörän akku tulee tiensä päähän.

Isoja litiumakkuja ei saa toimittaa paristojen-, lyijyakkujen- tai sähkö- ja

elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteisiin eikä missään tapauksessa heittää

sekajätteeseen.

 

- Euroopassa esimerkiksi sähköpyörien akkuja vastaanotetaan yleisesti maahantuojien

myynti- ja huoltoliikkeissä, joista löytyy tarvittavaa ammattitaitoa arvioida akkujen

kuntoa, ominaisuuksia ja alkuperää. Pilotin perusteella keräyksen keskittäminen

ainakin aluksi sähköisten liikkumisvälineiden myynti- ja huoltoverkostoon voisi olla

hyvä tapa edetä myös Suomessa, Santakoski sanoo.

Valtakunnallisen keräysjärjestelmän aikaansaaminen edellyttää pilotin osapuolten

mukaan tuottajien yhteistyötä. Järjestelmän tavoite on paitsi palvella kuluttajia myös

tukea läpinäkyvyyttä ja tasapuolisuutta kierrätyskustannusten jakautumisessa akkujen

tuottajille.

 

Akkutieto.f on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, akkujen ja autojen tuottajayhteisöjen

yhteistyössä Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus ry STEK:in kanssa toteuttama pilottiprojekti.

Pilotin tavoitteena oli kerätä kokemuksia kuluttajakäytöstä poistuvien isojen litiumakkujen

turvallisesta keräämisestä.

 

YHTEYSTIEDOT:

Liisa-Marie Santakoski, keräyspilotin ohjausryhmän pj, Recser Oy.

Sähköposti: liisa-marie.santakoski@recser.fi

Puhelinnumero: +358 10 249 1704

Lisätietoja: Akkutieto.fi

 

PILOTTIPROJEKTIN OSAPUOLET:

• Akkukierrätys Pb Oy (lyijyakkuihin erikoistunut tuottajayhteisö)

• ERP Services Finland Oy, ERP Finland ry:n (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden

sekä kannettavien paristojen ja akkujen tuottajayhteisö) puolesta

• Recser Oy (kannettavien paristojen ja akkujen tuottajayhteisö)

• SELT ry (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajayhteisö)

• SER-tuottajayhteisö ry SERTY (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajayhteisö)

• Suomen Autokierrätys Oy (henkilö-, paketti- ja matkailuautojen tuottajayhteisö)

 

YHTEISTYÖSSÄ:

• Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus ry STEK