Aktuellt

PÅMINNELSE: Ett företag som inte tar sitt producentansvar kan i fortsättningen bli tvunget att betala böter


16.07.2013

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland övervakar att producentansvaret fullgörs i hela Finland. Enligt den nya avfallslagen kan NTM-centralen påföra en försummelseavgift för ett företag som har producentansvar, men som inte har registrerats i producentregistret.

Ny importör av elektriska och elektroniska produkter: kontakta SERTY för medlemskap. För producentansvaret för bärbara batterier och ackumulatorer, även sådana som finns inuti elektriska och elektroniska apparater, ansvarar Recser Oy, www.recser.fi.

Kirjaudu jäsensivuille

Syötä käyttäjätunnukset