Aktuellt

Butiksinsamlingen börjar den 1 maj 2013


24.04.2013

Den nya avfallslagen medför ändringar i producentansvaret. Sedan 2005 har tillverkare och importörer av elektriska och elektroniska produkter varit skyldiga att ordna med insamling, transport och behandling av kasserade produkter. I praktiken har producentsammanslutningarna, t.ex. SERTY, ansvarat för detta.

För närvarande finns mer än 400 mottagningsplatser (www.kierratys.info), men från och med den 1 maj 2013 börjar även butiker som säljer elektriska och elektroniska produkter att kostnadsfritt ta emot begagnade produkter. Detta gäller dock enbart när kunden köper en ny motsvarande produkt.

Mottagningen av produkterna i butik kan även ordnas så att det sker på en annan plats än i butiken om mottagningsplatsen är lika lättillgänglig som butiken ur konsumentens synvinkel och om detta kan motiveras
på grund av den transport som ordnas av producenten. Till exempel i köpcentra räcker det att butikerna ordnar en enda gemensam mottagningsplats.

Det är butikernas uppgift att informera sina kunder om möjligheten att returnera produkten.

Läs mer på: www.serkierratys.fi

Kirjaudu jäsensivuille

Syötä käyttäjätunnukset