Aktuellt

De elektriska apparater som lämnas till de officiella insamlingsstationerna hanteras i första hand i Finland


24.01.2013

Ansvaret för insamlingen, eventuell återanvändning och återvinning av elektriska och elektroniska apparater ligger hos importörer och tillverkare. I praktiken är det de producentsammanslutningar som dessa företag har bildat som ansvarar för denna verksamhet.

Mottagningen av avfallet inklusive transporter, ändamålsenlig hantering av avfallet och återvinning av materialet bekostas med den återvinningsavgift som ingår i försäljningspriset för nya produkter. Verksamheten bygger på EU:s WEEE-direktiv och den finländska avfallslagen (förnyades den 1 maj 2012) samt på statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter.

Det elektriska och elektroniska avfall som har lämnats till insamlingsstationerna (SER) transporteras enligt avtal till olika hanterare, som det finns nio stycken av i Finland. Dessutom samarbetar producentsammanslutningarna med återvinningscentralerna och med verksamhetscentraler som fungerar med hjälp av stödsysselsättning.

Elektriska apparater innehåller skadliga och farliga ämnen, varför det är särskilt viktigt att hantera dem på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom används det material som fås vid återvinningen av gamla apparater i tillverkningen av nya produkter. En del apparater återanvänds även efter genomgång.

Producentsammanslutningarna skickar det elektriska och elektroniska avfall som återlämnas till insamlingsstationerna till behandlare som uppfyller kraven i lagen och agerar på det sätt som producenterna förutsätter. Det elektriska och elektroniska avfall som tas emot vid de officiella insamlingsstationerna behandlas inte utanför EU.

Ytterligare information: SER-tuottajayhteisö ry, verksamhetsledare Arto Puumalainen, tfn 050 438 2635, arto.puumalainen [at] serty.fi

Kirjaudu jäsensivuille

Syötä käyttäjätunnukset