Aktuellt

För medlemmar: Återvinningsavgifterna ändras


14.01.2014

Från och med 1 april 2014 grundar sig återvinningsavgifterna för importerade apparater och apparater som lanserats på marknaden på vikten och inte på styckeantalet. Samtidigt preciseras apparatklasserna.

Vikten anges som apparatens nettovikt och i den ingår inte förpackningar, instruktioner eller tillbehör som inte omfattas av WEEE-direktivet. Ställningar till tv-apparater och skärmar hör till apparaten, liksom fjärrkontroller och laddare, förutom när de importeras självständigt som en apparat som säljs separat.

De batterier eller ackumulatorer som apparaten eventuellt innehåller omfattas av ett separat producentansvar och beaktas inte i produktens vikt.

De nya avgifterna och klasserna syns automatiskt i rapporteringsprogrammet med start från rapporteringen för april 2014 (perioden öppnas 1.5.2014).

Kirjaudu jäsensivuille

Syötä käyttäjätunnukset