Aktuellt

Den nya lagen och förordningen träder i kraft


15.07.2014

De ändringar enligt EU-direktivet som trädde i kraft i februari har införts i den finska lagstiftningen. Bland de ändringar som gäller producenter av elektriska och elektroniska utrustningar finns bland annat:

- distansförsäljare ska utse ett behörigt ombud, som i stället för försäljaren ska ansvara för dennes producentansvarsskyldigheter i det land till vilket produkterna säljs

- en aktör som är etablerad i ett annat land kan utse ett behörigt ombud som i stället för den inhemska producenten ska ansvara för dennes skyldigheter

- bestämmelser om förfaranden och tillsynsåtgärder vid transport av begagnade elektriska och elektroniska produkter till ett annat land

- precisering av skyldigheten för distributören av elektriska och elektroniska produkter att ta emot el- och elektronikavfall (butiksinsamling).

 

Mer information hittar du i miljöministeriets meddelande.

Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (pdf)

Lag om ändring av avfallslagen (410/2014)

Kirjaudu jäsensivuille

Syötä käyttäjätunnukset