Samarbete diagram

 

 

 

SERTY verkar i navet av en serviceorganisation och svarar för insamling och transport av EE-avfallet till behandlingsanläggningar för fortsatt behandling.

EU-direktiv och myndigheter

Den landsomfattande återvinningen av hemelektronik bygger på en lagstiftning i enlighet med EU-direktivet: som en följd av förordningen om el- och elektronikavfall, som trädde i kraft år 2005, har också kommunernas ansvar för avfallshanteringen av elektriska och elektroniska produkter överförts till importörerna och tillverkarna av produkterna. SERTY är en icke-vinstdrivande serviceorganisation som ser till att medlemmarnas elektriska och elektroniska produkter återvinns och levereras till fortsatt behandling.

Miljömyndigheter

Miljömyndigheternas och de regionala miljöcentralernas uppgift är att övervaka och utveckla den nationella miljöpolitiken, -lagstiftningen och -praxisen. SERTY står under tillsyn av miljömyndigheterna.

Importörer och handel

Producentansvaret gäller tillverkare och importörer av elektriska och elektroniska produkter samt dem som säljer dessa produkter under eget varumärke. SERTY:s medlemsorganisationer finansierar kostnaderna för insamling och behandling av avfallet genom en EE-återvinningsavgift som ingår i försäljningspriset för produkten. Avgifterna varierar mellan olika produkter.

Producentansvaret omfattar nästan alla elektriska apparater, som tv-apparater, kyl- och frysskåp, datorer, mobiltelefoner, lampor, luftvärmepumpar, elgrillar, vattenkokare, locktänger osv. Producentansvar gäller både B2C och B2B produkter. 

Konsument

Tack vare insamlingssystemet kan konsumenten återlämna gamla uttjänta elektroniska produkter till den närmaste uppsamlingsplatsen. Konsumenterna kan hitta den närmaste uppsamlingsplatsen på adressen www.kierratys.info. En del av butikerna tar emot använda elapparater. Mer information om butikinsamlingen: www.serkierratys.fi.

Före återlämnandet bör alla extra delar avlägsnas ur den gamla produkten, exempelvis batterier, laddare samt dammpåsar ur dammsugaren. Alla elektriska och elektroniska produkter, från kylskåp till tvättmaskiner och från hårtorkar till kaffebryggare, kan lämnas till uppsamlingsplatsen.

Insamlingsnätverk

På uppsamlingsplatserna förpackas elektriskt och elektroniskt avfall i containrar och skickas vidare för fortsatt behandling. Ett fungerande och effektivt insamlingsnätverk säkerställer att elektriska och elektroniska produkter återvinns på ett effektivt och optimalt sätt.

Behandlingsanläggningar

Sorterat EE-avfall transporteras på landsväg från uppsamlingsplatserna till behandlingsanläggningarna. Vid återvinningen separeras glas, metaller och plaster från produkterna. Dessutom avlägsnas skadliga ämnen som skickas vidare till anläggningar för behandling och bortskaffande av farligt avfall. Av de ämnen som separerats ur elektriskt och elektroniskt avfall, som plast, metall och glas, framställs nuförtiden många slags produkter.

Kirjaudu jäsensivuille

Syötä käyttäjätunnukset