SER-tuottajayhteisö ry SERTY

Pasilanraitio 9 B (vån 7)
FI-00240 Helsinki

tel. +358 9 4282 7770 (telefontjänst)


Föreningsregisternummer 180.805

FO-nummer 1611784-4

 

Arto Puumalainen
Verksamhetsledare
+358 50 438 2635
arto.puumalainen [at] serty.fi

 

Ilona Kytö
Assistent
+358 50 494 3684
ilona.kyto [at] serty.fi
 

Återvinning av hemelektronik

SER-tuottajayhteisö ry

SERTY är sammanslutningen av tillverkare och importörer av elektriska och elektroniska produkter.

Den landsomfattande återvinningen av hemelektronik och SERTY:s verksamhet bygger på lagstiftningen: som en följd av förordningen om el- och elektronikavfall (EE-förordningen) ska importörerna och tillverkarna av el- och elektronikprodukter svara för avfallshanteringen av hemelektronik. Ytterligare information Miljöministeriet hemsida: producentansvar inom avfallshanteringen och definition av producent.

Konsumenterna kan återlämna sina gamla hushållsmaskiner avgiftsfritt till uppsamlingsplatserna. Din närmaste uppsamlingsplats kan du hitta på adressen www.kierratys.info. En del av butikerna har börjat ta emot använda elapparater den 1 maj 2013. Mer information om butikinsamlingen: www.serkierratys.fi.

Ajankohtaista

15.07.2014   Den nya lagen och förordningen träder i kraft

Reformen av den nya avfallslagen och förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska utrustningar samt för batterier och ackumulatorer träder i kraft den 15 juli 2014.


14.01.2014   För medlemmar: Återvinningsavgifterna ändras

Återvinningsavgifterna för SERTYs elektriska och elektroniska apparater kommer att ändras avsevärt från den 1 april 2014.


20.08.2013   4H-förbundet inleder samarbete med SER-kierrätys

Under hösten startar 4H-förbundets insamling av kasserade hushållsmaskiner från hushållen i samarbete med producentsammanslutningarna för elektriska och elektroniska apparater. 


Se alla