suomeksi ruotsiksi englanniksi

Återvinning av hemelektronik

SER-tuottajayhteisö ry

SERTY är sammanslutningen av tillverkare och importörer av elektriska och elektroniska produkter.

Den landsomfattande återvinningen av hemelektronik och SERTY:s verksamhet bygger på lagstiftningen: som en följd av förordningen om el- och elektronikavfall (EE-förordningen) ska importörerna och tillverkarna av el- och elektronikprodukter svara för avfallshanteringen av hemelektronik. Ytterligare information Miljöministeriet hemsida: producentansvar inom avfallshanteringen och definition av producent.

Konsumenterna kan återlämna sina gamla hushållsmaskiner avgiftsfritt till uppsamlingsplatserna. Din närmaste uppsamlingsplats kan du hitta på adressen www.kierratys.info. En del av butikerna har börjat ta emot använda elapparater den 1 maj 2013. Mer information om butikinsamlingen: www.serkierratys.fi.

infobanneri